Strona główna > Oferta > Montaż > Standardowy

Standardowy

  W skład usług montażowych świadczonych przez firmę OKLAND wchodzą:

  • demontaż stolarki okiennej/drzwiowej:

-          demontaż starej stolarki i złożenia jej na terenie budowy w miejscu wskazanym przez klienta lub ich wywóz

-          oczyszczanie otworu, w którym zostanie zamontowana stolarka,

  •  montaż surowy stolarki okiennej/drzwiowej

-          ustawienie ram okiennych/drzwiowych w otworach, ich wypoziomowanie oraz wypionowanie,

-          trwałe połączenie ościeżnic okiennych/drzwiowych ze ściana za pomocą specjalnych śrub montażowych,

-          wypełnienie szczeliny dylatacyjnej za pomocą pianki montażowej,

-          założenie skrzydeł okiennych/drzwiowych i ich wyregulowanie.

  • obróbka murarska stolarki okiennej/drzwiowej 

-          usunięcie pianki montażowej wystającej poza lico ramy okiennej/drzwiowej

-          uzupełnienie masą tynkarską (drobnoziarnistą) ubytków pozostałych przy demontażu okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej,

-          przemycie nałożonej masy tynkarskiej

  • obróbka wykończeniowa wstępna stolarki okiennej/drzwiowej

-          usunięcie pianki montażowej wystającej poza lico ramy okiennej/drzwiowej,

-          uzupełnienie masą tynkarską (drobnoziarnistą) ubytków pozostałych przy demontażu okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej,

-          założenie narożników aluminiowych, cekolowanie ościeży okiennych/drzwiowych

  • obróbka wykończeniowa końcowa stolarki okiennej/drzwiowej

-          wyszlifowanie ościeży okiennych

-          dwukrotne malowanie ościeży farbę emulsyjną

  • montaż parapetów wewnętrznych

-          prawidłowe osadzenie parapetu pod ościeżnicą okna lub wybraniu okiennym usunięcie pianki montażowej wystającej poza lico ramy okiennej

-          przytwierdzenie parapetu do podłoża za pomocą pianki montażowej lub kleju montażowego

  • montaż parapetów zewnętrznych

-          prawidłowe osadzenie parapetu umożliwiające bezpieczne odprowadzenie wody deszczowej poza obręb ściany

-          przytwierdzenie parapetu do podłoża za pomocą pianki montażowej lub kleju montażowego 

 

I.                  Powyższe wytyczne oparte są o wymogi opracowane w Instytucie Techniki Budowlanej oraz Instytucie Techniki Okiennej w Roseenheim.

II.                  Wszelkie roboty w/w podlegają wyszczególnionej kalkulacji w wycenie dla klienta.

 

 

 

 


wykonanie: Netidea.pl